Fdisk  - her er en god side http://www.praestkjaer.dk/dk/emner/harddiske/fdisk.htm


Fdisk er et DOS værktøj til at oprette partitioner (drev) på harddiske. Det bruges normalt fra Windows Startdisketten, men kan også køres fra Windows 9x DOS prompt.

Hvis du opretter partitioner med Fdisk slettes alt på harddisken.


Fdisk menu:

Når computeren er startet med Startdisketten taster du fdisk og Enter i prompten (A:>). Fdisk spørger nu om du vil aktivere understøttelse af store drev, svar J som ja . Du vil nu blive præsenteret for denne menu:

Det er altid en god idé at starte med 4 for at se hvad der er på harddisken.

Eksempler:

Klik på linkene nedenunder for at lære mere om hvad der gemmer sig i de forskellige menupunkter.

Kommandolinie switche

1. Opret ny DOS-partition eller logisk DOS drev

2. Angiv aktiv partition

3. Slet partition eller logisk DOS-drev

4. Vis partitionsoplysninger

5. Skift det aktuelle harddiskdrev


Links:

Problemer med FDISK - brug i stedet DEBUG!! :
debug.htm

Opdatering til FDISK så den kan læse drev større end 64GB:
update.htm

 


Opret ny DOS-partition eller logisk DOS drev:

1. I DOS prompten taster du fdisk, svare Ja til understøttelse af store harddiske, vælger 1 for "Opret ny DOS-partition eller logisk DOS drev".


2. Nu dukker denne menu frem:

Hvis harddisken er tom vælger vi 1 og taster Enter, for at oprette ny primær partition.

3. Så spørges der om hele harddisken skal bruges til det primære drev.. Hvis du vil have flere drev skal du svare N som nej og taste Enter.


4. Hvis du har svaret N i foregående, skal du nu angive størrelsen på det primære drev, i eksemplet her er det 300MB.


5. Nu er den primære partition oprettet og resultatet bliver vist.

Hvis ikke der skal oprettes flere drev kan du gå til trin 3 på Opret logisk drev med FDISK.

Oprettelse af udvidet DOS partition:

Når du har oprettet den primære partition, kan du oprette en udvidet DOS partition. Den udvidede partition er en forlængelse af den primære, og skal oprettes før der kan oprettes såkaldt logiske drev. Det/de logiske drev er så det du senere vil se som drev D: og så fremdeles.


1. Vælg 1 for " Opret ny DOS-partition eller logisk DOS drev" i Fdisk menuen.


2. Nu dukker denne menu frem:

Her vælger vi (ikke overraskende) 2 "Opret udvidet DOS-partition.

3. Nu skal størrelsen på den udvidede DOS-partition angives:

Den udvidede DOS-partition er en forlængelse af den primære partition. Man kan betragte det som en underliggende struktur, hvorpå der kan oprettes et eller flere logiske drev. Størrelsen på den udvidede partition begrænser hvor meget du kan bruge af harddisken. En udvidet partition får ikke tildelt et drevbogstav, det gør derimod de logiske drev.

Derfor vælges - i dette eksempel - hele den tilgængelige plads. Harddiskens størrelse minus den Primære partition.


4. Så er den udvidede DOS-partition oprettet, og resultatet ses her:

Ja så trykker vi en gang på Esc.


Opret Logisk drev:

1. Efter oprettelse af den udvidede DOS-partiton og tastet Esc for at komme videre, bliver vi mødt med denne dialogboks:

Det er blot at angive størrelsen på drevet. I dette tilfælde vil jeg lave 2 logiske drev, et på 325 og et på 188. Så først angiver jeg 325 og taster Enter, derefter dukker der en lignende dialogboks op hvor jeg angiver hele den tilgængelige plads = 188.

2. Nu kommer så bekræftelsen på de logiske drev.

Igen trykkes der Esc for at fortsætte.

3. Du vil nu blive mødt af denne besked:

Tryk Esc for at afslutte Fdisk. I prompten taster du så restart (ja det er næsten for nemt), og computeren genstartes. Husk at lade startdisketten sidde i.

4. Når computeren er genstartet skal de nyoprettede drev formateres. Når prompten (A:>) er klar, taster du format efterfulgt af mellemrum og drevbogstavet, f.eks. format C:

Husk at angive drevnavn når du får mulighed for det i format, så du kan genkende dine drev. Giv dem et navn efter formål f.eks. Arkiv, Spil eller Windows. Senere kommer der måske en harddisk mere i computeren, eller du finder på at lege med Partition Magic, da vil drevbogstaverne ændrer sig.

Når du er færdig med at formatere drevene, er din harddisk klar til installation af Windows osv.

Til Fdisk indeks.


Angiv aktiv partition:

Den aktive partition (eller drev om du vil) er den partition som computeren starter (booter) på. Et eksempel på anvendelse: Hvis der er flere primære partitioner på computeren, kan man bruge Fdisk til at skifte mellem hvilket der skal starte.


1. Vælg 2 i Fdisk indstillinger. Nu får du mulighed for at skifte Aktiv partition:

Som du kan se er det partition 2 der er aktiv (status A), nu vil jeg gerne boote til DOS/Windows og vælger partition 1 som aktiv.

2. Her er bekræftelsen på at partition 1 (drev C:) nu er aktiv.

3. Genstart computeren.

 

Til Fdisk indeks.


Slet partition eller logisk DOS-drev:

Hvis du skal slette partitioner med Fdisk, skal det gøres i rækkefølgen:
Logisk-DOS drev, Udvidet Dos-partition og sidst Primær partition.


1. I Fdisk indstillinger vælges 3 for "Slet partition eller logisk DOS-drev".
Det frembringer denne dialogboks:

Her starter vi så med logisk drev, ved at vælge 4.

2. Nu skal der vælges hvilket logisk drev der skal slettes:

Angiv drevbogstavet og tast Enter.


3. Nu kommer der et næsten identisk skærmbillede frem, blot med den forskel at du nu skal skrive Enhedsnavnet, som en slags bekræftelse.

I dette eksempel er der intet Enhedsnavn så det lader jeg stå blankt.

4. Når det/de logiske drev er slettet, kan du fortsætte med at slette den Udvidede DOS-partiton(er) og til sidst den/de Primære partition(er).


Hvis der er drev der ikke kan ses eller slettes med Fdisk, kan Debug bruges. Debug sletter alt på een gang når man følger denne anvisning:
Problemer med FDISK - brug i stedet DEBUG!!
debug.htm

 

Til Fdisk indeks.


Vis partitionsoplysninger:

1. Punkt 4 i Fdisk indstillinger giver oplysninger om partitionerne og harddiskens størrelse. Læg mærke til at der grundliggende kun er 2 partitioner, nemlig den Primære og den Udvidede:

For at se de logiske drev skal der lige tastet J og Enter.

2. Nu kan vi se de logiske drev:

Tast Esc for at komme tilbage til Fdisk indstillingerne.

 

Til Fdisk indeks.


Skift det aktuelle harddiskdrev:

Ved at vælge 5 i Fdisk indstillinger, er der mulighed for at vælge hvilken harddisk (hvis der er flere) man vil se, eller udføre fdisk operationer på.

Som du kan se oplyses drevbogstaver, harddiskenes og drevenes størrelse. Så er man (forhåbentlig) ikke i tvivl om hvad man vælger at lave evt. indgreb på.

 

Til Fdisk indeks.